• Volgende week woensdag 13 september om 19:30 is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Westrandkantine.

  U bent van van harte welkom.

   

   

  De agenda is als volgt:

  1. Opening (voorzitter)
  2. Ingekomen stukken (secretaris)
  3. Seizoen 2022-2023
     -beschouwing op algemeen,/sportief vlak (voorzitter)
     -beschouwing op financieel vlak (penningmeester)
  4. Bestuur (voorzitter)
      Aftredend op eigen verzoek Linda Steltenpool en Nick Kuin
       voorstel is taken van Linda te verdelen tussen Joost Neefjes en Koen Bakker met ondersteuning
       secretarisfuntie zal worden voorlopig worden overgenomen door de voorzitter
  5. Seizoen 2023-2024
      -Begroting en voorstel contributieaanpassing (penningmeester)
      -Doelstelling diverse teams
      -50-jarig bestaan in mei 2024
  6. Voortgang sporthal De Westrand(voorzitter)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting